• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Velkommen til Svein Svendsens Trafikkskole - Hønefoss

Svein Svendsen Trafikkskole Hønefoss AS er en nystartet autorisert trafikkskole knyttet til avdelingene i Oslo, Bærum og Gjøvik. Svein Svendsen Trafikkskole er en av norges største trafikkskoler, og Bente Søhagen er faglig leder av Svein Svendsen Hønefoss. Vi tilbyr føreropplæring på personbil, både manuell og automat, moped og bil med henger. I tillegg trafikalt grunnkurs.Ta kontakt på tlf. 32 12 90 00.
honefoss@sveinsvendsentrafikkskole.no
 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS