• Utskrift
 • Print
 • Del på
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs du må ha før du kan begynne å øvelseskjøre privat eller ved en trafikkskole. Når kurset er gjennomført vil du få et bevis som du, sammen med godkjent legitimasjon med bilde, må ha med deg under all kjøring.    

Hvis du ikke har gjennomført mørkedemostrasjonen vil du ikke ha rett til å øvelseskjøre i tidsrommet 01.11. - 15.3. Når du har gjennomført mørkedemo. vil du få tilsendt nytt bevis fra statens vegvesen uten tidsbegrensning. 

De som har gjennomført trafikalt grunnkurs uten mørkedemo. før 2009, beholder sin rett til øvelseskjøring uten tidsbegrensning, men må alikevel gjennomføre mørkedemo. før den praktiske førerprøven.

Personer som er over 25 år er fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Fritaket gjelder ikke førstehjelp og mørkedemo. Disse delene må være gjennomført før praktisk førerprøve.
Dette innebærer at personer over 25 år kan øvelseskjøre, og starte opplæring ved en trafikkskole, uten å ta kurset først. Man må alikevel under øvelseskjøringen dokumentere med gyldig legitimasjon med bilde at man er over 25 år.

Trafikalt grunnkurs er trinn 1 i føreropplæringa og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (personbil, moped, tre- og firehjuls moped, motorsykkel, snøscooter og traktor). Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:
 
 • Trafikkopplæring
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkedemo


Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring.

Trafikalt grunnkurs kan du ta ved en trafikkskole eller på enkelte offentlige skoler. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Tar du derimot kurset i den offentlige skolen, kan du ta det i 10. klasse selv om du ikke har fylt 15 år.


Ta kontakt med oss for mer info eller gå inn på vegvesen.no - førerkort.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS