• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Bil med henger - BE og B96

Førerkort klasse B 96 og BE trenger du som hovedregel dersom du skal dra en henger med tillatt totalvekt over 750 kg.
Imidlertid kan du med klasse B dra en henger med tillatt totalvekt over 750 kg. forutsatt at samlet tillatt totalvekt på vogntoget ikke overstiger 3500 kg.

Med førerkort klasse B 96 kan du kjøre bil og henger med samlet tillatt totalvekt inntil 4250 kg.
Med førerkort klasse BE kan du dra henger med tillatt totalvekt inntil 3500 kg.
Men uansett førerkort klasse må man følge bilens egen begrensning på hengervekt.

Trenger du å dra henger med tillatt totalvekt over 3500 kg må du ta førerkort klasse C1E.

Den obligatoriske opplæringa er lik i begge klassene, men klasse BE avsluttes med en praktisk førerprøve hos statens vegvesen.


 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS